Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
-

EMT Valencia

Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia

Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15

Depòsit Nord  

El Depòsit Nord d'EMT data de 1999, i es va construir per la necessitat distribuir en dues ubicacions l'estacionament de la flota d'EMT i disposar d'una instal·lació industrial, que permetera la realització de tasques de reparació, manteniment i neteja d'autobusos.

El dit Depòsit està situat en una parcel·la ubicada en la part nord de la ciutat de València, junt amb la Universitat Politècnica, i té una superfície de 27.359 m2.

Aquesta configurat per uns quants edificis: Taller, Auxiliar, Tècnic i la Zona d'Estacionament d'autobusos i estació de servei.

Les dàrsenes destinades a l'aparcament ocupen dos terços de la parcel·la. Es va realitzar una ordenació de la superfície disponible, buscant el màxim espai per a l'estacionament d'autobusos en bateria a 450 graus. La capacitat total del recinte és de 278 places.

En aquestes instal·lacions, seguint l'experiència dels Tallers principals de Sant Isidre, i complint amb la normativa vigent, s'ha previst una zona per a poder emmagatzemar els possibles residus, tòxics o no, que genera l'activitat d'EMT com ara olis usats, líquids refrigerantes, filtres, greixos, tubs fluorescents, bateries usades, pneumàtics, etc., per a a continuació procedir a la seua posterior gestió, tractament i eliminació. Per a suprimir la contaminació acústica, a més d'emplaçar l'edifici del Taller en la Zona Oest el més allunyat de les vivendes particulars, en la tanca que dóna al carrer Enginyer Faust Elio es va instal·lar una pantalla de protecció acústica.

 

Magnituds Significatives

MagnitudsQuantitats
Superfície total d'ordenació 27.359 m2
Superficie destinada a l'aparcament 20.000 m2
Superficie construïda 4.650 m2
Places màximes d'aparcament d'autobusos 278
Llocs de treball sobre autobús 16
Llocs de neteja d'autobusos 7

 

+INFO