Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
-

Tarifes i Títols

Banner01 EMTicket

 

REGISTRA'T I ¡GUANYARÀS!

Registra la teua targeta MÓBILIS d'EMT i en cas de pèrdua o robatori, podràs recuperar els viatges d'EMT carregats i no disfrutats.
Per a registrar-te, ompli el formulari que trobaràs en la home de www. emtvalencia.es o telefona al numero 963 15 85 15.


TARIFES

Títols no personalitzatsPreu (Des de l'1/01 al 31/12)Preu
Bitllet Senzill/EMTicket - 1,50 €
Bonobús (PVP targeta 2 €) 4,25 € 8,50 €

 

Targeta PersonalitzadesPreu (Des de l'1/01 al 31/12)Preu
Bono Oro (PVP targeta 3 €) - 20,00 €
EMT Jove (PVP targeta 3 €) 12,50  25,00 €
EMT ambTU (PVP targeta 3 €) - 10,00 €
EMT Infantil (PVP targeta 5 €) - Gratuït
EMT BP General (PVP targeta 3 €) 3,40  6,80 €
EMT BP Especial (PVP tarjeta 3 €) 2,15  4,25 €
EMT Mascota (PVP targeta 5 €)  - Gratuït
EMT Refugi (PVP targeta 3 €)  - Gratuït 

 

Títols coordinats
Targeta Coordinada SUMA
Abonament gratuït per a menors de 30 anys

 

I.V.A. INCLÒS


TÍTOLS

 

t_billete

t_billete

BITLLET SENZILL/EMTicket

Bitllet Senzill 1 viatge sense transbords i EMTicket 1 viatge durant una hora sense limitació de transbords.

Preu : 1,50 €
Vàlid: Només EMT
Llocs de venda: El bitllet Senzill es pot adquirir a l'autobús al pujar pagant-lo al conductor i a través de l'aplicació EMTicket que pots descarregar en el teu mòbil.

EMTicket és una aplicació mòbil que, si uses el bus esporàdicament, viatges per turisme o sent usuari freqüent et quedes sense saldo o oblides la teua targeta, et permet comprar bitllets senzills des del teu mòbil per a viatjar en EMT sense limitació de transbords durant 1 hora després de l'activació del bitllet o bitllets, de manera ràpida, fàcil i segura. Més INFO Preguntes Freqüents

 Dalt


Targetes no personalitzades

Ús en l'autobús: Ensenyar i validar
Recarregable: PVP targeta 2 € i en ells pots carregar qualsevol d'estos títols.

 

tarjetamobilis2011

BONOBÚS

10 viatges en la xarxa d'EMT. Cada viatge permet transbords i·llimitats durant 1 hora entre autobusos d'EMT.
Preu : 8,50€ (Des de l'1/01 al 31/12: 4,25€ - Descompte finançat per l'Ajuntament de València i el Ministeri de Transports)
Vàlid: Només EMT
Llocs de venta i recàrrega: estancs, quioscos i en Oficines d'Atenció al Client d'EMT. Recarrega online en www.emtvalencia.es i en app EMTValencia.

 

 

 

 

Dalt


Targetes MÓBILIS personalitzades

 

t_bonooro

BONO ORO

Ús en l'autobús: Ensenyar i validar 
Recarregable: PVP targeta 3 €
Per a majors de 65 anys, pensionistes i persones amb discapacitat o amb diversitat funcional, que complisquen les condicions descrites en Normativa Vigente, i estiguen empadronats a València, com a mínim des dels 6 mesos anteriors a la sol·licitud i residisquen legalment en Espanya.  (Normativa 2024 Bono Oro)

 

Permet la utilització sense límits de totes les línies d'EMT durant l'any de compra o recarrega. Els tràmits es realitzen en les Juntes Municipals de District. Cita Prèvia

Preu: En funció de l'any y període de validesa.

Abonament anual...................................... 20,00 € (de gener a desembre)
3 trimestres................................................15,00 € (d'abril a desembre)
2 trimestres................................................10,00 € (de juliol a desembre)
1 trimestre..................................................5,00 € (d'octubre a desembre)


Activació inicial targeta ..............................  3,00 €
Activar duplicat per pèrdua o robatori.........   5,00 €

Duplicat: oficina situada en C/ Mendoza núm. 5.

Vàlid: Només EMT.
Llocs de venda i recàrrega: estancs, quioscos i Oficines d'Atenció al Client.

Dalt

 


 

EMT Jove

EMT Jove

Targeta personal recarregable: 3 euros

Duplicat: 5 euros

Abonament mensual per a menors de 30 anys.
Títol temporal, sense límit de viatges en la xarxa d'EMT València, dins dels 30 dies següents des de la data de validació. Normativa Vigente(Normativa 2024 EMT Jove)

 Ús en l'autobús: Ensenyar i validar

Personal i intrasferible.

 Preu de l'abonament mensual: 25 euros (Des de l'1/01 al 31/12: 12,5€ - Descompte finançat per l'Ajuntament de València i el Ministeri de Transports)

 Vàlid: Tota la xarxa d'EMT

 Sol·licitud: En qualsevol de les nostres tres Oficines d'Atenció al Client. 

 Documents necessaris: 

  • Hauràs de portar original i fotocòpia del DNI en vigor. Si és menor de 14 anys, també DNI del pare, mare o tutor.

  • La sol·licitud del títol la farà sempre el titular del mateix; en el cas que el sol·licitant siga menor d'edat, haurà de vindre el titular acompanyat del seu tutor o representant legal.

Formulari Sol.licitud :  A omplir en la pròpia oficina d'Atenció al Client d'EMT o a descarregar des d' ACÍ.

(Hi ha que presentar dues copies del document omplit).

 

Durant el Viatje: Deus portar el DNI per a posibles comprobacions en línia.

 

Recarrega: Online en www.emtvalencia.es, en app EMTValencia i en qualsevol de les Oficines d'Atenció al Client d'EMT, estancs i quioscos.

Dalt


 

 
Titulo-bonobus-personalizat-web

EMT Bonobus Personalitzat

Targeta personal recarregable: 3 euros

Duplicat: 5 euros

Targeta personalitzada, que permet a qualsevol membre de familia nombrosa o monoparental empadronat en la ciutat de València, com a mínim des dels 6 mesos anteriors a la sol·licitud, disfrutar d'un bitllet multiviatge a un preu més econòmic. Normativa Vigente
(
Normativa 2024 EMT Bonobus Personatlizat)

Ús en l'autobús: Ensenyar i validar

Personal i intrasferible.

Preu: 

 

Vàlid: Tota la xarxa d'EMT

Sol·licitud: En qualsevol de les nostres Oficines d'Atenció al Client. 

Documents necessaris: 

  • Hauràs de portar original i fotocòpia dels documents sol·licitats:

  1. DNI en vigor. Si és menor de 14 anys, també DNI del pare, mare o tutor.

  2. Certificat personal de Familía Nombrosa o Monoparental en vigor i emés per la Generalitat Valenciana.

  • La sol·licitud del títol la farà sempre el titular del mateix; en el cas que el sol·licitant siga menor d'edat, haurà de vindre el titular acompanyat del seu tutor o representant legal (s'accepta l'autorització a terceres persones, per escrit  i signada pel pare/mare/tutor, amb còpia del DNI tant de la persona que autoritza com de la persona autoritzada).

  • Revisió anual. Per a la renovació deuràs portar a més de la documentació dalt esmentada, el teu carné EMT de Bonobus Personalitzat.

Formulari Sol.licitud : A omplir en la pròpia oficina d'Atenció al Client d'EMT o a descarregar des d' ACÍ.

(Hi ha que presentar dues copies del document omplit).

 

Durant el Viatje: Deus portar el DNI per a posibles comprobacions en línia.

 

Recarrega: Online en www.emtvalencia.es, en app EMTValencia i en qualsevol de les Oficines d'Atenció al Client d'EMT, estancs i quioscos.

Dalt


 

t EMTambTUEMTambTU

Targeta personal recarregable: 3 euros

Duplicat: 5 euros

Abonament anual per a persones i les seues famílies (cònjuge i fills menors de 16 anys) , amb rendes baixes i empadronades a València, com a mínim des dels 6 mesos anteriors a la sol·licitud.

Títol temporal, amb límit de  60 viatges en el mes naturla, en la xarxa d'EMT València, dins de l'any natural en curs (sempre que continue complint els requisits). Normativa Vigente(Normativa 2024 EMT ambTu)

 

Per a la renda, la base del càlcul és la renda familiar, si és el cas, la renda d'ambdós cònjuges. Es calcula sobre la dada de l'IPREM que s'amplia per al cas de famílies. 1 persona (sustentador principal): 7.519, 59 eu (IPREMx1) Cònjuge (IPREMx0,5) Per cada fill menor de 16 anys (IPREMx0,3)

Ús en l'autobús: Ensenyar i validar

Personal i intransferible

Preu de l'abonament anual: 10 euros

Vàlid: Tota la xarxa d'EMT

Sol·licitud: En les Juntes Municipals de Districte.

Cita Prèvia: Demana cita prèvia en qualsevol Junta de Districte ací
Duplicat: oficina situada en C/ Mendoza núm. 5.

 

Documents necessaris:

  • Formulari de sol·licitud degudament omplit en les Juntes Municipals.
  • NIF, NIE o Passaport (Original i fotocòpia de l’anvers i revers).
  • Certificat de Renda emés per l'Agència Tributària (Original). En el cas de tindre cònjuge i/o fills, haurà de presentar el certificat d'ambdós cònjuges i aportar el Llibre de Família.

- La sol·licitud del títol la farà sempre el titular del mateix; en el cas que el sol·licitant siga menor d'edat, haurà de vindre el titular acompanyat del seu tutor o representant legal.

- Revisió periòdica per part de l'Ajuntament de València per a comprovar compliment de requisits. La pèrdua del dret no implica devolució d'imports abonats. En cas de recuperar novament el dret l'any natural en curs, no s'abonarà novament l'import del títol.

- Renovació anual: Per a la renovació hauràs de portar a més de la documentació abans indicada, el teu títol EMTambTu

 

 

Durant el viatge: Has de portar el DNI per a possibles comprovacions en línia.

Activació de targeta i Recàrrega: En estancs, quioscos i Oficines d'Atenció al Client.

Dalt


 

t EMTInfantilEMT Infantil

Abonament per a menors d'14 anys d'edat empadronats (com a mínim des dels 6 mesos anteriors a la sol·licitud) en el terme municipal de València.

Títol temporal, sense límit de viatges en la xarxa d'EMT València, dins del seu període de validessa (sempre que continue complint els requisits). Normativa Vigente(Normativa 2024 EMT Infantil)

Targeta personal recarregable: 5 euros.

Duplicat: 5 euros

Preu de l'abonament : Gratuït.

Ús en l'autobús: Ensenyar i validar.

Davant de possibles revisions, el menor haurà de viatjar amb DNI/NIE o passaport (o fotocòpia) acreditativa de la seua titularitat.

Recomanem que el menor vaja acompanyat per un adult.

Este títol no dóna dret a gratuïtat d'acompanyant menor de 6 anys.

Personal i intransferible

Vàlid: Tota la xarxa d'EMT

Sol·licitud, activació, recàrrega, renovació i duplicats de targeta: En les Oficines d´Atenció al Client d´EMT, abonant el cost de 5euros de la targeta.

Documents necessaris:

- Formulari de sol·licitud degudament omplit ( descarregar ací i disponible en www.emtvalencia.es i en les Oficines d'Atenció de l'EMT) .

- NIF, NIE o passaport de la persona sol·licitant –pare, mare o tutor legal– i de la persona beneficiària –el menor d'edat– (original i fotocòpia de l'anvers i dels revers).

- Foto carnet de la persona beneficiària.

- Llibre de Família en què estiga inclòs el menor o document acreditatiu de la tutela, si és el cas (original i fotocòpia).

- La sol·licitud/renovació ha de ser realitzada pel pare, mare o tutor legal del menor. (S'accepta l'autorització a terceres persones, per escrit  i signada pel pare/mare/tutor, amb còpia del DNI tant de la persona que autoritza com de la persona autoritzada).

 

Vigència: Validesa de dos anys des de l’obtenció o renovació (o menor, si el titular complix 14 anys en este període de temps des de la seua obtenció o renovació).

Renovació: Biennal. Abans de la data de caducitat del títol (2 anys des de la seua obtenció), haurà de tramitar una nova targeta (cost 5€), aportant en qualsevol de les nostres 3 oficines d'Atenció al Client: una foto de carnet recent, el DNI original del beneficiari i del pare/mare o tutor legal i el llibre de família o partida de naixement. A més, recorde que haurà de portar la targeta que va a caducar.

- Revisió periòdica per part d'EMT per a comprovar el compliment de requisits. La pèrdua del dret no implica devolució d'imports abonats.

 

Dalt


 

T EMTMascota

EMT Mascota

 

Abonament per a animals de companyia que pesen menys de 15 kg i que viatgen en una cistella de transport de 45 x 35 x 25 centímetres com a màxim.

Títol temporal sense límit de viatges en la xarxa d’EMT València dins del període de validesa (i sempre que complisca els requisits). Normativa Vigente (Normativa 2024 EMT Mascota)

Preu de la targeta personalitzada recarregable: 5 euros

Duplicat: 5 euros

Preu de l’abonament: gratuït

Ús en l’autobús: ensenyeu-lo i valideu-lo.

La cistella de transport s’ha de col·locar ben subjecta entre els peus o damunt de les cames. No pot ocupar mai un seient.

Sempre prima el dret de les persones per damunt del dels animals; per tant, no han de suposar cap molèstia o perill per a la resta de passatgers.

Este títol no dóna dret a la gratuïtat d’un acompanyant menor de 6 anys.

Personal i intransferible.

Vàlid a tota la xarxa d’EMT.

Sol·licitud, activació, recàrrega, renovació i duplicats: oficines d’atenció a la ciutadania (OAC) de l’EMT. Caldrà abonar 5 euros pel cost de la targeta.

Documents necessaris:

- Formulari de sol·licitud degudament emplenat. (Descarregable ací i també disponible a les oficines d’atenció de l’EMT.)

- Original i fotocòpia del NIF, NIE o passaport de la persona propietària, amb l’anvers i revers llegibles.

- Original i fotocòpia de la cartilla de vacunació actualitzada de la mascota, amb l’anvers i revers llegibles. (Cartilla amb menys d’un any d’antiguitat.)

- Foto carnet de la mascota.

La sol·licitud o renovació l’ha de tramitar l’amo o ama de la mascota. Amb esta finalitat, poden autoritzar terceres persones mitjançant un escrit signat i amb una fotocòpia tant del seu DNI com de la persona a qui volen autoritzar.

Vigència: validesa de dos anys des de l’obtenció o la renovació.

Renovació: biennal. Abans de la data de caducitat del títol (2 anys des de l’obtenció), s’haurà de tramitar una nova targeta (5 € de cost) aportant en qualsevol de les nostres oficines d’atenció a la ciutadania els originals de la documentació requerida per a l’obtenció del títol. A més, caldrà portar la targeta que està a punt de caducar.

- Revisió periòdica per part de l’EMT per a comprovar compliment de requisits. La pèrdua del dret no implica la devolució dels imports abonats

 

 

Els gossos guia i animals terapèutics tenen la seua normativa pròpia, no prevista en este títol EMTMascota, i es manté.

 

Dalt


 

tarjetaEMTRefugi

EMT Refugi

Targeta personal recarregable: 3 euros

Duplicat: 5 euros

Abonament anual per a persones refugiades residents a València

Títol temporal, amb límit de 60 viatges en el mes natural, en la xarxa d'EMT València, amb 12 mesos de duració des de l'alta. Normativa vigent - Ampliació

Ús en l'autobús:Ensenyar i validar

Personal i intransferible

Preu de l'abonament anual:Gratuït

Vàlid:Tota la xarxa d'EMT

Sol·licitud:Oficina d'Atenció a la Ciutadania de carrer Mendoza, 5, València. Descarregar ací

Cita Prèvia:Demana cita prèvia ací

Duplicat:Oficina d'Atenció a la Ciutadania de carrer Mendoza, 5, València.

 

 

 

 

EMT no es somet a l'arbitratge A.38.1 LOTT 16/87

 

Dalt