Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
free templates joomla

EMT Valencia

Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia

Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15

Tarifes i Títols

Banner01 Comodo

REGISTRA'T I ¡GUANYARÀS!

Registra la teua targeta MÓBILIS d'EMT i en cas de pèrdua o robatori, podràs recuperar els viatges d'EMT carregats i no disfrutats.
Per a registrar-te, ompli el formulari que trobaràs en la home de www. emtvalencia.es o telefona al numero 963 15 85 15.


TARIFES

Títols no personalitzatsPreu
Bitllet Senzill 1,50 €
Bonobús (PVP targeta 2 €) 8,50 €
Bo Transbord (PVP targeta 2 €) 9,00 €
Bono Transbord zona AB (PVP targeta 2 €) 15,50 €
T1/T2/T3 (PVP targeta 2 €) 4,00/6,70/9,70 €
València Tourist Card 15,00/20,00/25,00 €

 

Targeta MÓBILIS PersonalitzadesPreu
Bono Oro (PVP targeta 3 €) 20,00 €
Abonament Transport (PVP targeta 5 €) 45,00 €
EMT Jove (PVP targeta 3 €) 25,00 €
EMT ambTU (PVP targeta 3 €) 10,00 €
EMT Infantil (PVP targeta 5 €) Gratuït
EMT BP General (PVP targeta 3 €) 6,80 €
EMT BP Especial (PVP tarjeta 3 €) 4,25 €

I.V.A. INCLÒS


SANCIÓ 9,00 €

 


TÍTOLS

 

t_billete

BITLLET SENZILL

1 viatge sense transbord. En Xàrcia Nocturna sí que permet transbordar.
Preu : 1,50 €
Vàlid: Només EMT
Llocs de venda: en l'autobús

 

 

Dalt


Targetes MÓBILIS no personalitzades

Ús en l'autobús: Ensenyar i validar
Recarregable: PVP targeta 2 € i en ells pots carregar qualsevol d'estos títols.

 

tarjetamobilis2011

BONOBÚS

10 viatges en la xarxa d'EMT. Cada viatge permet transbords i·llimitats durant 1 hora entre autobusos d'EMT.
Preu : 8,50€
Vàlid: Només EMT
Llocs de venta i recarrega: estancs, quioscos i en Oficines d'Atenció al Client d'EMT. Recarrega online en www.emtvalencia.es i en app EMTValencia.

 

t_bonotrans

BO TRANSBORD

Vàlid per a 10 viatges en EMT o Metro zona A. Permet un transbord, entre els minuts 3 i 50 des de la primera validació, entre EMT i Metro o entre línies d'EMT. Queden exclosos transbords en EMT entre autobusos de la mateixa línia.
Preu : 9,00 €
Vàlid: EMT i Metro zona A.
Llocs de venda i recarrega: estancs, quioscos autoritzats i estacions de Metro. 

 

t_bonotrans

BO TRANSBORD zona AB

Vàlid per a viatjar en zona AB. 10 viatges que permeten un transbord en línies de Metrovalencia, Metrobús i EMTValència, durant 90 minuts des de la primera validació. Entre dos línies d'EMT consumirà 1 viatge (i el seu transbord) . (Queden exclosos els transbords entre autobusos d'EMT de la mateixa línia) . Entre dos línies de Metrobús consumirà dos viatges del bo amb dret a un transbord posterior amb Metrovalencia o EMT.
Preu: 15,50 €
Vàlid: Zona AB per a Metrovalencia, Metrobus i EMT
Llocs de venda i recarrega: estancs, quioscos, comerços autoritzats, màquines de venda automàtica de Metrovalencia.

 

t_bonotrans

T1/T2/T3

Viatges sense límits per a 1 persona durant 1, 2, o 3 dies. Recomanada per a visitants i turistes.
Preu : 4,00/6,70/9,70 €
Vàlid: EMT i Metro zona A.
Llocs de venta i recarrega: estancs, quioscos autorizats i estacions de Metro.

 

 

 

t_vlccard2010

VALÈNCIA TOURIST CARD

Viatges il·limitats durant 24, 48 o 72 hores amb trasbord. Ús personal. Especialment adequada per a visitants i turistes. Descomptes en museus, comerços, restaurants,...

Preu : 15,00/20,00/25,00 €

Vàlid: EMT i Metro zona ABCD (trajecte aeroport, líniea 3 i 5).

La targeta es vend en la red de Tourist Info: Carrer de la Pau, Ajuntament, Joaquin Sorolla i Aeroport. En quioscos autoritzats i en www.valenciatouristcard.com

 

Dalt


Targetes MÓBILIS personalitzades

 

t_bonooro

BONO ORO

Ús en l'autobús: Ensenyar i validar 
Recarregable: PVP targeta 3 €
Per a majors de 65 anys, pensionistes i discapacitats que complisquen les condicions descrites en Normativa Vigent, i estiguen empadronats a València, com a mínim des dels 6 mesos anteriors a la sol·licitud i residisquen legalment en Espanya.

 

Permet la utilització sense límits de totes les línies d'EMT durant l'any de compra o recarrega. Els tràmits es realitzen en les Juntes Municipals de District. Cita Prèvia

Preu: En funció de l'any y període de validesa.

Abonament anual...................................... 20,00 € (de gener a desembre 2018)
3 trimestres................................................15,00 € (d'abril a desembre 2018)
2 trimestres................................................10,00 € (de juliol a desembre 2018)
1 trimestre..................................................5,00 € (d'octubre a desembre 2018)


Activació inicial targeta ..............................  3,00 €
Activar duplicat per pèrdua o robatori.........   5,00 €

Vàlid: Només EMT.
Llocs de venda i recarrega: estancs, quioscos i Oficines d'Atenció al Client.

Dalt


 

t_abonotransbordo2012

ABONAMENT TRANSPORT

Recarregable: PVP targeta : 5,00€

Títols temporals, sense límit de viatges dins dels 30 dies des de la data de validació.

Ús en l'autobús: Ensenyar i validar

Personal i intrasferible.

Per a fer la sol·licitut de l'Abonament Transport, ha d'aportar en el punt de venda autoritzat la següent documentació:
1 fotografia tamany carnet
1 fotocòpia del D.N.I.
L'import de la tramitació és de 5,00 €.

Preu :
Zona A: 45,00 €
Zona AB: 58,30 €
Zona ABC: 68,70 €
Zona ABCD: 79,10 €

Vàlid: EMT i Metro zona segons opció.

Llocs de recarrega: Es recarrega en estancs, quioscos autoritzats i estacions de Metro.

Llocs de tràmit i venda: En estacions de metro, EIGE, i en estancs i quioscos (descarrega la sol·licitud en www.eige.es).

Dalt


 

EMT Jove

EMT Jove

Targeta personal recarregable: 3 euros

Duplicat: 5 euros

Abonament mensual per a menors de 25 anys.
Títol temporal, sense límit de viatges en la xarxa d'EMT València, dins dels 30 dies següents des de la data de validació.

Ús en l'autobús: Ensenyar i validar

Personal i intrasferible.

 Preu de l'abonament mensual: 25 euros

 Vàlid: Tota la xarxa d'EMT

 Sol·licitud: En qualsevol de les nostres tres Oficines d'Atenció al Client. 

 Documents necessaris: 

 • Hauràs de portar original i fotocòpia del DNI en vigor. Si és menor de 14 anys, també DNI del pare, mare o tutor.

 • La sol·licitud del títol la farà sempre el titular del mateix; en el cas que el sol·licitant siga menor d'edat, haurà de vindre el titular acompanyat del seu tutor o representant legal.

Formulari Sol.licitud : A omplir en la pròpia oficina d'Atenció al Client d'EMT o a descarregar des d' ACÍ.

(Hi ha que presentar dues copies del document omplit).

 

Durant el Viatje: Deus portar el DNI per a posibles comprobacions en línia.

 

Recarrega: Online en www.emtvalencia.es, en app EMTValencia i en qualsevol de les Oficines d'Atenció al Client d'EMT.

Dalt


 

 

Titulo-famila-nombrosa-web

EMT Bonobus Personalitzat

Targeta personal recarregable: 3 euros

Duplicat: 5 euros

Targeta personalitzada, que permet a qualsevol membre de familia nombrosa o monoparental empadronat en la ciutat de València, com a mínim des dels 6 mesos anteriors a la sol·licitud, disfrutar d'un bitllet multiviatge a un preu més econòmic.

Ús en l'autobús: Ensenyar i validar

Personal i intrasferible.

 Preu: 

 

 • Categoria general:  20% de descompte sobre el PVP del Bonobús (10 viatges).

 • Categoria especial: 50% de descompte sobre el PVP del Bonobús (10 viatges).

 

 Vàlid: Tota la xarxa d'EMT

 Sol·licitud: En qualsevol de les nostres Oficines d'Atenció al Client. 

 Documents necessaris: 

 • Hauràs de portar original i fotocòpia dels documents sol·licitats:

 1. DNI en vigor. Si és menor de 14 anys, també DNI del pare, mare o tutor.

 2. Certificat personal de Familía Nombrosa o Monoparental en vigor i emés per la Generalitat Valenciana.

 • La sol·licitud del títol la farà sempre el titular del mateix; en el cas que el sol·licitant siga menor d'edat, haurà de vindre el titular acompanyat del seu tutor o representant legal (s'accepta l'autorització a terceres persones, per escrit  i signada pel pare/mare/tutor, amb còpia del DNI tant de la persona que autoritza com de la persona autoritzada).

 • Revisió anual. Per a la renovació deuràs portar a més de la documentació dalt esmentada, el teu carné EMT de Bonobus Personalitzat.

Formulari Sol.licitud : A omplir en la pròpia oficina d'Atenció al Client d'EMT o a descarregar des d' ACÍ.

(Hi ha que presentar dues copies del document omplit).

 

Durant el Viatje: Deus portar el DNI per a posibles comprobacions en línia.

 

Recarrega: Online en www.emtvalencia.es, en app EMTValencia i en qualsevol de les Oficines d'Atenció al Client d'EMT .

Dalt


 

t EMTambTUEMTambTU

Targeta personal recarregable: 3 euros

Duplicat: 5 euros

Abonament anual per a persones aturades i les seues famílies (cònjuge i fills menors de 16 anys) , amb rendes baixes i empadronades a València, com a mínim des dels 6 mesos anteriors a la sol·licitud.

Títol temporal, sense límit de viatges en la xarxa d'EMT València, dins de l'any natural en curs (sempre que continue complint els requisits). Normativa Vigent.

 

Per a la renda, la base del càlcul és la renda familiar, si és el cas, la renda d'ambdós cònjuges. Es calcula sobre la dada de l'IPREM que s'amplia per al cas de famílies. 1 persona (sustentador principal): 7.519, 59 eu (IPREMx1) Cònjuge (IPREMx0,5) Per cada fill menor de 16 anys (IPREMx0,3)

Ús en l'autobús: Ensenyar i validar

Personal i intransferible

Preu de l'abonament anual: 10 euros

Vàlid: Tota la xarxa d'EMT

Sol·licitud: En les Juntes Municipals de Districte.

Cita Prèvia: Demana cita prèvia en qualsevol Junta de Districte ací

 

Documents necessaris:

 • Formulari de sol·licitud degudament omplit en les Juntes Municipals.
 • NIF, NIE o Passaport (Original i fotocòpia de l’anvers i revers).
 • Certificat de Renda emés per l'Agència Tributària (Original). En el cas de tindre cònjuge i/o fills, haurà de presentar el certificat d'ambdós cònjuges i aportar el Llibre de Família.
 • Certificat situació laboral en el SERVEF (Original).

- La sol·licitud del títol la farà sempre el titular del mateix; en el cas que el sol·licitant siga menor d'edat, haurà de vindre el titular acompanyat del seu tutor o representant legal.

- Revisió periòdica per part de l'Ajuntament de València per a comprovar compliment de requisits. La pèrdua del dret no implica devolució d'imports abonats. En cas de recuperar novament el dret l'any natural en curs, no s'abonarà novament l'import del títol.

- Renovació anual: Per a la renovació hauràs de portar a més de la documentació abans indicada, el teu títol EMTambTu

 

 

Durant el viatge: Has de portar el DNI per a possibles comprovacions en línia.

Activació de targeta i Recàrrega: En estancs, quioscos i Oficines d'Atenció al Client.

Dalt


 

t EMTInfantilEMT Infantil

Abonament per a menors d'11 anys d'edat empadronats (com a mínim des dels 6 mesos anteriors a la sol·licitud) en el terme municipal de València.

Títol temporal, sense límit de viatges en la xarxa d'EMT València, dins del seu període de validessa (sempre que continue complint els requisits).

Targeta personal recarregable: 5 euros.

Duplicat: 5 euros

Preu de l'abonament : Gratuït.

Ús en l'autobús: Ensenyar i validar.

Davant de possibles revisions, el menor haurà de viatjar amb DNI/NIE o passaport (o fotocòpia) acreditativa de la seua titularitat.

Recomanem que el menor vaja acompanyat per un adult.

Este títol no dóna dret a gratuïtat d'acompanyant menor de 6 anys.

Personal i intransferible

Vàlid: Tota la xarxa d'EMT

Sol·licitud, activació, recàrrega, renovació i duplicats de targeta: En les Oficines d´Atenció al Client d´EMT, abonant el cost de 5euros de la targeta.

Documents necessaris:

- Formulari de sol·licitud degudament omplit ( descarregar ací i disponible en www.emtvalencia.es i en les Oficines d'Atenció de l'EMT) .

- NIF, NIE o passaport de la persona sol·licitant –pare, mare o tutor legal– i de la persona beneficiària –el menor d'edat– (original i fotocòpia de l'anvers i dels revers).

- Foto carnet de la persona beneficiària.

- Llibre de Família en què estiga inclòs el menor o document acreditatiu de la tutela, si és el cas (original i fotocòpia).

- La sol·licitud/renovació ha de ser realitzada pel pare, mare o tutor legal del menor. (S'accepta l'autorització a terceres persones, per escrit  i signada pel pare/mare/tutor, amb còpia del DNI tant de la persona que autoritza com de la persona autoritzada).

 

Vigència: Validesa de dos anys des de l’obtenció o renovació (o menor, si el titular complix 11 anys en este període de temps des de la seua obtenció o renovació).

Renovació: Biennal. Abans de la data de caducitat del títol (2 anys des de la seua obtenció), haurà de tramitar una nova targeta (cost 5€), aportant en qualsevol de les nostres 3 oficines d'Atenció al Client: una foto de carnet recent, el DNI original del beneficiari i del pare/mare o tutor legal i el llibre de família o partida de naixement. A més, recorde que haurà de portar la targeta que va a caducar.

- Revisió periòdica per part d'EMT per a comprovar el compliment de requisits. La pèrdua del dret no implica devolució d'imports abonats.

 

 

 

EMT no es somet a l'arbitratge A.38.1 LOTT 16/87

 

Dalt


EMTJOVE lateral

 

folletoTuristicodescargaapp_lateral_vlc

recomendador de títulos

registra tu tarjeta

turisvalencia_vlccard