Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
-

EMT Valencia

Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia

Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15

Drets i deures

Drets dels clients

 • Utilitzar el servici de transport d'EMT sempre que posseïsca algun dels títols de viatge en vigor i complisca els seus requisits.

 • Pujar en qualsevol parada i realitzar en la línia, amb un sol bitllet o validació, qualsevol trajecte sense una altra obligatorietat que descendir abans de la parada en què va pujar.

 • Ser informat per EMT de les tarifes, del funcionament del servici i de les seues incidències.

 • Ser tractat amb correcció per tots els empleats de l'empresa.

 • Els xiquets menors de 6 anys acompanyats d'un adult viatgen gratuïtament sense dret a seient. Gratuïtat limitada a dos xiquets per cada viatge d'adult abonat.

 • Obtindre del conductor devolució en metàl·lic fins a 10€ pel pagament dels billets, o un val imprés amb l'import de la diferència en cas d'imports majors, que es podrà fer efectiu a l'Oficina Central d'Atenció al Client.

 • Recuperar en l'Oficina d'Atenció al Client Central els objectes personals perduts que hagen sigut trobats dins dels vehicles.

 • Formular a les Oficines d'Atenció al Client suggerències, queixes o reclamacions escrites. Rebre contestació en 20 dies laborables.

 • Garantia de confidencialitat de totes les dades personals que se'ns faciliten.

 • Si és portador d'un títol de viatge no temporal, obtindre en l'Oficina Central d'Atenció al Client viatge que li compense quan per avaria o causa directament imputable a EMT, haja sigut impossible la terminació del seu viatge i la substitució del vehicle.

 • Per a les línies certificades segons norma europea UNE-EN 13186, obtindre d'EMT el compliment del seus compromisos de qualitat establits en la Carta de Servici, així com còpia d'esta.
  Característiques certificades:

  • Servici Ofertat

  • Accesibilitat

  • Confort

  • Informació

  • Horaris

  • Atenció al Client

  • Seguretat

  • Impacte Ambiental


Deures dels clients

 • Prepare la targeta Móbilis o l'import del bitllet abans de pujar a l'autobús.

 • Cal mostrar al conductor la seua targeta Móbilis abans de validar.

 • Conserve el bitllet, o targeta Móbilis durant el viatge. Han de monstrar-se a petició de qualsevol empleat d'EMT. La seua absència o falta de validesa obliga a abonar el bitllet ordinari i la sanció per import de 6 vegades el bitllet ordinari i comporta la retirada dels carnets i títols d'ús personal.

 • No ha de dificultar l'entrada i l'eixida dels altres passatgers.

 • No pot mantindre conversació amb el conductor mentres conduïx.

 • Per la seua seguretat, no intente accedir a l'autobús entre parades encara que no es trobe en moviment, ni creue per davant d'ell.

 • No ha de viatjar amb paquets o efectes que per tamany o característiques molesten els altres clients o siguen perillosos per a ells o per el funcionament de l''autobús. Subjecte especialment, baix responsabilitat del portador, els cotxets de bebé (poden anar sense plegar) i les bicicletes plegables (han d'anar plegades).

 • Respecte els seients reservats a persones amb mobilitat reduïda, amb bebès, ancians i dones embarassades.

 • No es permet viatjar en situació que atempte contra el respecte dels altres clients, ni tampoc la venda ambulant, ni la distribució de propaganda o altres materials dins de l'autobús.

 • Sol·licite parada amb suficient antelació, tant per a pujar com per a baixar.

 • No utilitze aparells de so quan moleste a algun viatger.

 


 

Reglament de Prestació i Ús del Transport Urbà en autobusos per a la Ciutat de València, aprovat per l'Ajuntament i d'aplicació des del 15 de Novembre del 2019

 

CitaPreviaOAC small vlc

BannerParadaVioleta vlc

 

descargaapp_lateral_vlc

descarga el plano guia