Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
-

EMT Valencia

Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia

Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15

Política del sistema integrat de gestió

 

caracteristicas

L’Empresa Municipal de Transports de València, EMT (mitjà propi de l’Ajuntament de València) està dedicada principalment a la prestació del servei urbà de transport de persones i dels serveis derivats. Pel que fa al manteniment, reparació i aparcament de la flota en els depòsits Sud i Nord, esta empresa té com a objectiu principal la qualitat del servici i prioritza, amb esta finalitat, els seus compromisos amb el mediambient, l’eficiència energètica i la salut i seguretat en el treball de totes les persones que en formen part.

La implantació d’un sistema integrat per de la Direcció, facilita la millora contínua per a a conseguir l’excel·lència en la gestió, orientada a la satisfacció de les necessitats i expectatives de les parts interessades amb l’objectiu de:

  • Complir i mantindre la legislació vigent, com també altres requisits d’aplicació pròpia que subscriga l’empresa i que afecten tant la seua activitat, la seua localització geogràfica, com el personal empleat.

  • Realitzar totes les accions necessàries de conscienciació adreçades al personal de l’empresa, fomentant la consulta i participació, per a aportar un treball de qualitat que facilite la mobilitat de les persones i en satisfaça les necessitats i expectatives.

  • Promoure actuacions encaminades a la reducció de l’impacte ambiental del servici prestat, com l'adquisició de vehicles d'eficiència energètica maximitzada, per a fer un ús racional i eficient de les matèries primeres i l’energia així com reduir-ne els residus.

  • Proporcionar al personal les condicions de treball segures, saludables i sostenibles en el seu compromís amb la protecció del medi ambient, per a la prevenció de lesions i deterioració de la salut, com també l’eliminació dels perills i la reducció dels riscos de SST.

  • Aprofundir en l’enfocament a processos del sistema de gestió, amb eficiència en la seua millora i desenvolupament, minimitzant els riscos i maximitzant i aprofitant les oportunitats que pogueren sorgir.

  • Ser flexible i proactiu, tenint en compte el context de l’organització, en l’adaptació i adequació als nous plans de mobilitat i maneres de transport amb l’aplicació de tecnologies que faciliten la comunicació i la utilització d’un servici fiable, segur i energèticament eficient a la ciutat.

  • Formar, comunicar i difondre el sistema de gestió integral i la seua política entre les parts interessades.

Esta política ens aprofita de marc i impuls per a definir els objectius de millora contínua per a la consecució de l’estratègia empresarial i l’aplicació del sistema de gestió integral en cadascuna de les àrees de l’empresa.

 

Manuel Martínez Grau

Director-Gerente

16-08-2023

 

Política del Sistema Integrat de Gestió