Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
-

EMT Valencia

Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia

Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15

Norma ISO 14001

Introducció

depnorte04Dins del Pla d'Orientació al Client, posat en marxa per l'Empresa Municipal de Transports de València l'any 2002, es van iniciar els treballs per a l'obtenció de la norma internacional UNE-EN ISO 14001 de Gestió Ambiental.
Durant els últims anys s'ha realitzat el disseny d'un pla d'actuacions centrat bàsicament en l'Avaluació i Diagnòstic de l'impacte ambiental de totes les instal·lacions de EMT -Depòsit Sud i Tallers Centrals, Depòsit Nord i oficines de la Seu Social- així com el compliment d'uns procediments i instruccions de treball; l'elaboració d'un Manual del Sistema de Gestió Ambiental i el seguiment de plans concrets de Prevenció i Reducció de Residus, sense oblidar un dels aspectes més importants com és la formació i implicació de tot el personal de l'empresa en este procés, l'EMT va complir amb el seu compromís de certificar la seua "GESTIÓ INTEGRAL DEL TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS AMB AUTOBÚS".
L'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), ha otorgat a EMT, el Certificat de gestió Ambiental i el dret d'ús de la marca AENOR de Gestió Ambiental amb el núm. CGM-04/522, amb data emissió 14-12-2004, "que evidència la conformitat del seu sistema de gestió ambiental amb la norma UNE-EN ISO 14001:1996".
A través d'esta certificació internacional, EMT garantix que la seua gestió és responsable amb el medi ambient, que es compromet a reduir i controlar els impactes ambientals de les seues instal·lacions, manejant-se adequadament els residus sòlids i líquids, per a contribuir al desenvolupament de pràctiques ambientals preventives, que disminuïsquen els riscos i impactes negatius que danyen les persones, els recursos i el medi ambient, amb el rigorós compliment de la legislació vigent.

Què és la Norma ISO 14001?

La norma internacional ISO 14001, sobre gestió ambiental té com a objecte proporcionar a les organitzacions els elements d'un sistema de gestió ambiental efectiu, que puga ser integrat amb altres requisits de gestió, per a ajudar a les empreses a aconseguir objectius ambientals i econòmics.
Requisits necessaris per a establir i mantindre al dia un SGMA:

 

 • Un SGMA ha de millorar el comportament ambiental de l'organització

 • Revisió periòdica del SGMA per a la seua millora contínua.

 • Ha de capacitar a l'organització per a aconseguir el nivell de comportament ambiental autoimpost.

 • Llibertat i flexibilitat de l'organització per a definir els límits del seu SGMA.

 • La Norma ISO 14001 conté els requisits del sistema de gestió.

 • El SGMA ha de capacitar a l'organització per a:

a) Establir una política ambiental adequada.

b) Identificar els seus aspectes ambientals.

c) Identificar els aspectes legals i reglamentaris aplicables.

d) Identificar les prioritats i definir els objectius i metes ambientals.

e) Establir una estructura i un programa.

f) Facilitar la planificació, control, seguiment, accions correctores, auditories i revisió.

g) Ser capaç d'adaptar-se a circumstàncies canviants.

 

La Certificació és el Procés de verificar el compliment de tots els requisits de la norma que ha de ser realitzada per organismes de certificació acreditada.
Raons per a realitzar la certificació del SGMA:

 

 • És una prova d'avaluació i conformitat.

 • Facilitar l'obtenció de contractes internacionals o públics.

 • Símbol visible del compromís amb el medi ambient.

 • Facilita el manteniment i millora continuades del seu SGMA a través de les avaluacions periòdiques que comporta.

Implantació en l'EMT

La implantació de la norma ISO 14001 de gestió Ambiental en l'EMT, a més d'acreditar que l'empresa disposa d'una estructura per a controlar l'impacte ambiental de les seues instal·lacions, activitats i servicis en el context d'una ciutat com València, comporta una sèrie d'avantatges com:

 

 • Millora de la imatge davant de la comunitat que ens rodeja, davant dels treballadors i davant de les administracions públiques, al posar de manifest una sèrie de controls i supervisions, de les seues instal·lacions, processos i productes.

 • Prevé la contaminació ambiental que el nostre servici puga generar en l'entorn.

 • Els clients detecten que la preocupació de l'empresa s'estén al terreny ambiental.

 • Millora la percepció de la nostra imatge com a empresa moderna, madura i eficient.

 • Augment del control dels processos de l'empresa respecte a consums, generació de residus, controls legals, etc.

 • Integra la gestió ambiental en la gestió global de l'empresa.

 • Ordena i facilita el compliment de les obligacions formals i materials exigides per la legislació ambiental aplicable i la seua adaptació a possibles canvis.

 • Permet optimitzar les inversions i costos derivats de la implantació de mesures correctores. Facilita l'accés a les ajudes econòmiques de protecció ambiental (Projectes LIFE, Premis, etc).

 • Augmenta la confiança dels legisladors, companyies d'assegurances, clients i ciutadans, en general.

 • Possibilita el desenvolupament de tecnologies i productes, l'optimització del consum d'energia elèctrica, regeneració de l'oli usat, depuració d'aigües residuals i reutilització, etc.

 • Millora la imatge activa interna i externa de l'empresa.

 • Incentiva la creixent preocupació social pels temes ambientals.

Procés de Certificació

Gener 2002

 • Inici del Projecte Gestió Ambiental.

 • Revisió Ambiental de Sant Isidre.

Juliol 2002

 • Firma del compromís amb la Política Ambiental.

 • Ampliació a la totes les instal·lacions de l'empresa.

Febrer 2003

 • Revisió Ambiental de Depòsit Nord.

 • Inici de Formació per a tot el personal empresa.

Maig 2003

 • Funcionament dels punts verds de Depòsit Nord.

Octubre 2003

 • Simulacre d'Emergència Ambiental.

Novembre 2003

 • Funcionament dels punts verds del Depòsit Sud i Tallers Centrals de Sant Isidre.

Març 2004

 • Primeres instruccions d'actuació ambiental.

 • Recollida selectiva en Oficines Centrals.

Maig 2004

 • Primers procediments.

 • Manual de Gestió Ambiental.

 • Publicació de la Política Ambiental en la pàgina web.

 • Repartiment del Tríptic Ambiental als empleats.

Juny 2004

 • Presentació del Projecte al Comité de Direcció i Empresa.

 • Aprovació del Programa de Gestió Ambiental.

 • Bústies de suggeriments.

Setembre 2004

 • Auditoria Interna.

 • Visita prèvia de AENOR.

 • Auditoria de certificació.

Desembre 2004

 • Consecució del Certificat, en "LA GESTIÓ INTEGRAL DEL TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS EN AUTOBUS".

Descàrrega Dossier Presentació(3,83Mb)