Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
-

EMT Valencia

Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia

Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15

Biocarburants

Introducció

biodieselLa combustió del petroli provoca un increment de les emissions de gasos amb efecte hivernacle, que estan influint en el clima del planeta. El petroli, que tarda milions d'anys en formar-se, és un recurs limitat que, al ritme de consum actual, podria arribar a esgotar-se totalment. Són estos dos elements de clara insostenibilitat.

Les alternatives han d'anar dirigides a augmentar l'eficàcia de les diferents modalitats de transport i diversificar la demanda energètica del sector, en concret el foment de carburants alternatius.

A l'iniciar accions eficaces en el sector del transport, cal tindre en compte una dificultat afegida, ja que no és res fàcil anteposar criteris energètics o ambientals als de comoditat d'ús, rapidesa o seguretat, tots ells amb un pes específic molt important en la presa de decisions.

Objetiu

El biodiesel és un carburant obtingut d'olis i greixos d'origen vegetal o animal, matèries primeres renovables, que es pot utilitzar en motors Dièsel. No es pot realitzar una comparació absoluta entre el biodiesel i el gasoil convencional.

La qualitat del biodiesel depén de dos factors importants:

 • L'oli d'origen.

 • El procés de fabricació.

Avantatges del Biocarburant

ENERGÈTIQUES:

 • Estratègia europea de mobilitat sostenible.

 • Obtingut a partir de matèries primeres renovables.

 • Reducció de la dependència del petroli i diversificació de les fonts d'energia.

AMBIENTALS:

 • Presenta un mínim contingut de sofre i a més es tracta d'un producte que es descompon biològicament, per tant no contamina el sòl ni les aigües subterrànies.

 • Reduïx les emissions contaminants dels combustibles convencionals. Per al transport urbà significa una reducció de la contaminació, a causa de la baixa concentració de CO2 i SO2 en les emissions de gas, i també una millora en la conservació de la vegetació, els monuments i fatxades històriques, afectades pels gasos que expulsen els combustibles normals.

TECNICOOPERATIVES:

 • El transport, l'emmagatzemament i el maneig són més fàcils al tractar-se d'un producte no perillós i sense risc d'explosió.

 • Presenta gran flexibilitat ja que pot ser mesclat en qualsevol proporció amb el gasoil convencional.

 • Els motors no necessiten modificacions per al seu ús.

 • Millora la capacitat lubricant del combustible convencional.

 • Exempció de l'Impost d'Hidrocarburs (fins a 31/12/2012).

Antecedents d'EMT

Amb la firma del Protocol en el mes de Maig de 1996, entre l'Ajuntament de València, l'Empresa Municipal de Transports de València i Repsol Comercial de Productes Petrolífers, SA, per al desenrotllament d'un assaig en una flota d'autobusos de transport urbà amb carburants menys contaminants, procedents de productes agrícoles (BIOCARBURANTS), té lloc el primer projecte de gran envergadura que s'ha realitzat amb esters de gira-sol per a la seua aplicació en un parc mòbil d'autobusos urbans. El desenrotllament de la prova es va portar a terme amb la utilització de:

 • 160.000 litres de biodiésel Repsol, 70% de gasoil Superdièsel (112.000 litres), i un 30% d'ester de gira-sol (48.000 litres).

 • Les proves es van realitzar en 16 autobusos de dos models distints (Pegàs 6420 i Renault PR-100.2).

 • Per al control de subministraments de carburant es va utilitzar el sistema de TELEMAT instal·lat en el Depòsit de Sant Isidre, assignant-se a estos efectes un tanc d'emmagatzemament de combustible i un sortidor específics per a els autobusos de biodiésel.

 • La prova es va iniciar el 23 de Juliol de 1996 i va finalitzar el 22 de Gener de 1997.

 • Es van recórrer un total de 311.000 km.

El resultat tècnic va ser acceptable. Els motors dels autobusos no van precisar de cap modificació i les conclusions van ser les correctes respecte a rendiment, emissions i durabilitat. El resultat econòmic va ser que el preu del carburant no era competitiu ja que els olis provinents de cultius i el seu procés de transformació són cars.