Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
-

EMT Valencia

Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia

Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15

Ecobús

Introducció

ecobusEls hàbits alimentaris del Llevant espanyol, la anomenada Dieta Mediterrània, porten amb si un elevat consum d'oli vegetal. En la majoria dels casos, una vegada utilitzat l'oli en les cuines, este és abocat a les piles dels aigüeres, la qual cosa ocasiona grans problemes de contaminació: increment dels greixos i nutrients en les aigües fecals que provoca embossos en canonades, majors dificultats en la depuració d'aigües residuals, augment de rates en el clavegueram i meduses en les costes. També produïx un efecte negatiu en la capacitat d'autoregeneració dels rius, fauna i flora, a més de suposar un increment notable de la despesa, en el procés de tractament de les aigües residuals en les estacions depuradores.

Projecte Europeu

El projecte LIFE-ECOBÚS, liderat per EMT València, s'emmarca dins del programa LIFE-Medio Ambient de la Comissió Europea i consistix bàsicament en l'arreplegada selectiva d'oli vegetal usat, procedent de la fregitel·la d'aliments i valorar-ho, per mitjà d'un procés químic, per a la seua posterior utilització com biocarburant en els autobusos de la ciutat de València. Açò implica una necessitat de recuperar els olis, matèria primera que és considerada com a residu en comptes de com recurs, valorar-los i utilitzar-los com biocarburant en els autobusos. Les accions d'arreplegada selectiva i utilització de l'oli tenen lloc en un mateix punt a fi de generar un cicle tancat de contaminació.

LIFE-ECOBÚS millorarà la qualitat de vida i ambiental dels ciutadans de València. D'una banda, l'arreplegada selectiva evitarà que l'oli usat acabe en el clavegueram públic, la qual cosa provocarà una reducció de la presencia de rates en la xàrcia i meduses en les aigües marines i també una disminució important en el cost de tractament de les aigües residuals en les estacions depuradores. D'altra banda, amb esta actuació, l'oli usat deixarà de ser utilitzat en la fabricació de piensos, amb els riscos d'intoxicació que este fet suposa per a la població. Una vegada arreplegat este oli i valorat, la seua utilització com biocarburant per a la flota d'autobusos de EMT, tindrà com resultat la reducció de les emissions contaminants i com a conseqüència l'augment de la protecció ambiental de la nostra ciutat a través d'un transport cada vegada més "sostenible".

Objectius

L'objectiu principal consistix en la demostració de la viabilitat, tècnica i econòmica, de la implantació d'un sistema pilot d'arreplegada d'oli vegetal utilitzat en els domicilis particulars i en el sector d'hostaleria (bars, restaurants i hotels), per a convertir-ho, per mitjà d'un procés químic, en biocarburant que s'utilitzarà en els autobusos d'EMT València.

Col·laboració

SOCIS 

-EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE VALENCIA (EMT): Líder del projecte.
-FEDERACION NACIONAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA (FENEBUS): Difusió del projecte.
-ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTES COLECTIVOS URBANOS DE VIAJEROS DE SUPERFICIE (ANTUC): Difusió del projecte.
-CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA: Conscienciació ciutadana.
-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA (UPV): Assajos amb biocarburant en banc de proves.
-INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE ENERGIA(IDAE): Procés de transformació d'oli en biocarburant.
-FEDERACION VALENCIANA DE EMPRESARIOS DE TURISMO Y MEDIO AMBIENTE (FEVET): Sistema d'arreplegada d'oli vegetal usat.

ENTITATS INVITADES: 

-COMPAÑIA VALENCIANA DE FERTILIZANTES (FERVASA).
-AGENCIA VALENCIANA DE LA ENERGIA (AVEN).
-INSTITUTO DE LA MEDIANA Y PEQUEÑA INDUSTRIA VALENCIANA (IMPIVA).
-UNIVERSIDAD DE VALENCIA (UV).
-FEDERACION VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FVMP).

 

Descàrrega Dossier Presentació