Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
-

EMT Valencia

Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia

Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15

Prevenció de delictes, Sistema Intern d'Informació i Canal de Comunicació

L'EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS DE VALÈNCIA S.A.U. (MITJÀ PROP), d'ara en avant EMT VALÈNCIA, en atenció a les seues obligacions de compliment normatiu i de legalitat, ha adaptat el seu pla de prevenció de delictes vigent a la nova Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (“Llei 2/2023”). Per a això s'han elaborat documents i establit directrius, polítiques i procediments interns que garantixen el compliment d'esta. A més, s'ha habilitat un canal de comunicació a través del qual es podran tractar les informacions de conformitat amb els requeriments legals vigents. Per a accedir a l'eina habilitada haurà d'acceptar-se la política de privacitat d'EMT, així com la pròpia política del sistema intern d'informació.

EMT VALÈNCIA té un ferm compromís amb el compliment normatiu, i a través del seu sistema intern d'informació i el seu pla de prevenció de delictes vol donar a conéixer a tots els integrants d'EMT VALÈNCIA i a tercers, proveïdors, col·laboradors i usuaris, el més contundent rebuig a les conductes que suposen la comissió de qualsevol il·lícit penal o l'incompliment de les normes internes aplicables en l'empresa, així com el compromís de l'entitat d'adoptar i portar a efecte mesures per a previndre i evitar, de manera activa, comportaments que puguen danyar la imatge i reputació d'EMT VALÈNCIA constituint el marc de referència del Pla de prevenció de delictes i del sistema intern d'informació d'EMT VALÈNCIA.

Estes polítiques tenen com a destinataris a tots els integrants de l'organització (administradors, apoderats, personal d'alta direcció i, en general, tots els professionals que presten o han prestat servicis per a EMT VALÈNCIA), així com a tercers, proveïdors, col·laboradors i usuaris, i estant, tot ells, obligats a respectar-la i complir-la.

EMT València disposa també d'un Codi de Conducta dirigit al seu personal, amb la finalitat que les persones que exercixen el seu treball o activitat en l'empresa demostren un comportament íntegre, ètic i professional i contribuïsquen al bon ambient i al compromís de l'entitat, denunciant aquelles conductes que puguen danyar la seua imatge o reputació, així com les relacions amb els proveïdors o clients.

 

Política de compliance

Declaració antifrau Next Generation

 

Codi de Conducta EMT València

 

Política de privacitat

Sistema intern d'informació

 

En cas de tindre la necessitat d'informar sobre una conducta de possible infracció normativa, pots contactar a través del Canal d'informació d'EMT:

Canal de comunicació EMT València


CitaPreviaOAC small vlc

BannerParadaVioleta vlc

 

descargaapp_lateral_vlc

descarga el plano guia