Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
-

Ajuda -> Coneix quan arriba el teu autobus

Pas 1r - Elegix la parada.

Pots introduir o el número de la parada o una cadena de text que continga part o tot el nom de la mateixa.

Nota: El núm. de parada és el que apareix en la marquesina o pal en la part superior dreta.

A Mesura Que vages escrivint aniran apareixent idees en un desplegable que s'obri just per davall. Elegix d'entre elles la que estigues buscant.

Si només t'interessa una de les línies pots indicar-la en la casella de ‘Línia’ col·locant el seu número. Cas de ser una línia nocturna hauràs d'indicar una ‘N’ abans del número de línia. (per exemple N10).

Marca la casella de ‘Només adaptats’ si únicament desitges informació dels autobusos adaptats.

 

Pas 2n - Polsa ‘Vore resultats’.

Una vegada polsat obtindràs les dos pròximes arribades a la parada de la línia elegida o les dos pròximes arribades de totes les línies de la parada, si vas deixar en blanc el camp ‘Línia’.

Per a línies amb doble destí en la mateixa parada, et mostrarà les dos pròximes arribades per a cada línia/destí.

La informació és vàlida per a la data i hora en què es realitza la consulta.