Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
-

Portal de transparència

 

El Portal de transparència d'EMT, adscrit a l'Ajuntament de València, es troba en fase d'actualització, per la qual cosa totes les informacions publicades abans de juny de 2023 es podran consultar a través del següent enllaç: Portal de transparència de l'Ajuntament de València.

 

A - Informació institucional, organitzativa i de planificació

Organigrama actualitzat

Publicació dels estatuts de l'organisme/entitat

Consell d'administració

Persones que formen part dels òrgans de representació del personal

 

C - Informació sobre contractació, convenis i subvencions

Contractes menors: objecte, pressupost, import d'adjudicació, identitat de l'adjudicatari, decisions de desistiment i renúncia. La seua publicació es realitzarà amb la periodicitat més breu possible i, en tot cas, trimestralment

2023

 

D - Informació econòmica, pressupostària i estadística

2022

Pressupostos

 

E - Informació mediambiental i urbanística

Eficiència energética y cura del medi ambient