Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
-

EMT Valencia

Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia

Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15

El Consell d'Administració d'EMT València donarà llum verda a la proposta de Pressupostos de l'entitat per al 2014

La inversió municipal per a fomentar el transport públic entre els valencians aconseguix els 54,4 milions d'euros

EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ D'EMT VALÈNCIA DONARÀ LLUM VERDA A LA PROPOSTA DE PRESSUPOSTOS DE L'ENTITAT PER AL 2014

En el capítol d'inversions de la proposta de pressupost s'especifica l'adquisició de 40 nous autobusos per més de 10 milions d'euros

Al migdia de hui dijous, es reunix el Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports de València (EMT), per a aprovar la proposta de Pressupost per a l'any 2014, que ascendix a 98,7 milions d'euros. 

Per a això, l'entitat comptarà amb l'aportació econòmica de l'Ajuntament de la ciutat de 54,4 milions d'euros, una quantitat superior al 50% del pressupost de gastos i que mostra el seu “compromís continuat amb els veïns de València en uns moments difícils per la delicada situació econòmica general del país. Amb això, l'Equip de Govern continua apostant i invertint per oferir als ciutadans un transport públic de qualitat i eficaç amb les necessitatsde desplaçament dels valencians”, ha puntualitzat el president de l'entitat, Alberto Mendoza.

Dins d'esta proposta de pressupost, hi ha detallat un programa d'inversions per un total d'11,9 milions d'euros. L'esmentada xifra, servirà per a invertir en noves tecnologies que redunden a millorar els sistemes i servicis de comunicació i informació a l'usuari, així com al manteniment i millora de les instal·lacions existents, però en especial, la major dotació econòmica, uns 10,8 milions d'euros, aniran destinats a l'adjudicació i adquisició de 40 nous autobusos que contribuiran a renovar la flota, i potenciar el servici públic de transport en la ciutat.

CONGELACIÓ DE TARIFES I INCREMENT D'INGRESSOS PER PUBLICITAT

Així, pel que fa al capítol d'ingressos, convé destacar la congelació de tarifes dels títols propis de l'entitat per a l'any 2014, “mostrant la ferma voluntat de l'Ajuntament de València i la seua  Empresa Municipal de Transports de ser un clar exemple de servici públic que respon a la demanda dels ciutadans i s'adapta a les seues circumstàncies actuals”, ha argumentat Mendoza. 

Basant-se en el creixement gradual del nombre de viatgers registrat en estos últims mesos, la previsió per al 2014 és que es confirme esta tendència a l'alça de la demanda, que no per això haurà de portar amb si un increment notable de la recaptació, ja que les vendes de títols d'EMT se centraran més en bons socials, amb una important finançament del viatge com suporten el Bono Oro, el Bonobus Plus o el recentment estrenat EMTJove, en detriment del Bitllet Senzill. 

Basant-se en els ingressos obtinguts per la publicitat per al 2014 estos creixen un 43%, com a conseqüència del nou contracte subscrit amb CBS Outdoor, així com una altra partida que contempla una bonificació de la companyia asseguradora pel baix índex de sinistralitat que registra EMT València.

OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS I CONTENCIÓ DEL GASTO 

Com s'ha especificat, la proposta de Pressupostos de gastos d'EMT per a l'any que ve ascendix a 98'7 milions d'euros, la qual comporta una previsió de 768.573 euros inferior al pressupost 2013, mostra evident del suport que EMT té amb els seus treballadors, atés que encara que el gasto de personal és semblant a la previsió real de 2013, es fa especial insistència a mantindre la política de contenció del gasto en altres aspectes del funcionament de l'entitat, sense que per això es veja afectada la quantitat i la qualitat del servici que es presta als ciutadans, i que està 100% garantida i certificada per AENOR.

Esta disminució dels gastos es produïx en el consum de materials i combustible, així com en els treballs, subministraments i servicis externs, acompanyat tot això d'una important gestió d'optimització de recursos, augment de la productivitat i un objectiu diari de reducció del gasto.

Esta proposta de Pressupost, basada en la congelació tarifària, l'optimització contínua de recursos i la contenció del gasto corrent i de personal, va en la línia de garantir el servici públic de qualitat de què ja disfruten els valencians i que, a més, complix els objectius de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.

Una vegada aprovada, el Consell d'Administració d'EMT València traslladarà el Ple Municipal de divendres que ve 22 la proposta de previsió d'ingressos, gastos i resultat per a l'exercici 2014. L'esmentada proposta arreplega la xifra de 54'4 milions d'euros que l'Ajuntament de la ciutat aportarà a l'entitat i que, com cada any, apareix reflectit en els seus Pressupostos Generals, com a prova evident de què regularment fa front al seu compromís amb els ciutadans i l'Empresa Municipal de Transports i els seus treballadors.

DESCARREGA NOTA INFORMATIVA

<< Tornar
Gener
Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Febrer
Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Març
Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
abril
Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Maig
Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Juny
Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juliol
Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30        
Agost
Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Setembre
Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Octubre
Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30      
Novembre
Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Desembre
Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Busca per contingut

/ /
/ /