Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
-

EMT Valencia

Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia

Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15

 En l'exercici de la seua activitat, EMT València S.A.U. precisa del manteniment del seu parc informàtic.

La data límit de recepció de les ofertes és el 29 de novembre de 2.013 a les 14:00.

Plec de Condicions

 

Adjudicatària: T-Systems ITC Iberia, S.A.U., Internacional Periféricos y Memorias, S.L.U, Bull. Fecha: 2/1/2014

<< Tornar