Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
-

EMT Valencia

Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia

Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15

politicacalidadOferir un servici públic que satisfaça i de resposta efectiva a les necessitats dels usuaris és una de les màximes d'EMT València. Per este motiu, el benestar del client és l'objectiu de totes les accions que l'empresa realitza per aconseguir l'excel·lència en els seus servicis.

Per a això, no sols és prou conéixer les necessitats, queixes, suggerències i desitjos dels clients i satisfer-les plenament, sinó que s'ha d'incloure un valor afegit, oferir un nivell de qualitat d'acord amb les seues expectatives. Amb este fi, EMT València ha sigut la primera empresa espanyola d'autobusos urbans compromesa a implantar y superar los requisitos establits en la norma europea EN 13816 de servici de transports per a totes les seues línies, oferint el millor servici garantit a costos competitius.

 

 

 

Què significa la norma UNE-EN 13816?

És una directriu europea que marca als operadors del transport col·lectiu de viatgers i, en este cas a EMT València, els paràmetres perquè estes entitats assumisquen compromisos de qualitat, amb la finalitat de programar un servici que satisfaça les expectatives i necessitats dels clients. En el cas d'EMT València, esta norma ha sigut certificada per l'Agència Espanyola de Normalització i Certificat (AENOR).

Amb la implantació de esta norma, orientada a l'adopció de mesures preventives en compte de correctives, EMT ha iniciat un camí que la convertix cada dia en empresa més eficient i li permet complir la seua Missió recolzant-se en el conjunt de valors que ho definix:

 • La Satisfacció del client és l'objectiu.

 • La Qualitat del servici és el mitjà.

 • Els Empleats són els que la construïxen.

 

Per què EMT València aplica la norma UNE-EN 13816?

 1. Servici oferit en la línia

 2. Accessibilitat

 3. Informació

 4. Temps (puntualitat i regularitat)

 5. Atenció al client

 6. Confort

 7. Seguretat

 8. Impacte ambiental

A més, és ineludible respondre amb regularitat a estes demandes i transmetre'l amb convicció. D'esta forma, i en este cas EMT, pot millorar i optimar la prestació del servici, així com la percepció que els usuaris tenen del mateix.

 

Què significa per a EMT València tindre un Servici de Qualitat 100% certificat?

. Que València és la 1ª gran ciutat d'Espanya en aconseguir-ho.

. Que EMT València està 100% orientada a Satisfer el Client.

. Que per Qualitat de Servici entenem el mateix que els nostres Clients: Accessibilitat, Seguretat, Atenció, Ecològic, Comoditat, Flexibilitat, Regularitat i Informació.

. Que més de 90 milions de viatgers disfruten de la nostra garantia de Qualitat.

. Que la Qualitat de servici arriba a tots els barris de la ciutat.

 

Quins beneficis porta la implantació de la Norma UNE-EN 13816?

- Millora la competitivitat i qualitat del transport públic

- Major confiança dels usuaris en el servici oferit - Reforça i potencia la imatge d'externa de l'entitat a nivell social

- Assegura la satisfacció dels viatgers que veuen en l'oferta d'autobusos una resposta a les seues necessitats i expectatives

- Disposició d'un servici controlat, permetent un estalvi de cost

- Millora contínua del Sistema de Gestió

- Facilita millor control dels processos d'EMT

- Permet a l'entitat disposar de dades per a la presa de decisions importants com:

a. Costos

b. Satisfacció del client

c. Funcionament dels proveïdors

d. Identificar i resoldre possibles problemes

e. Mamprendre accions de millora sempre en benefici de l'usuari

- Major preservació de l'entorn mediambiental en la ciutat de València

 

Què significa tindre la totalitat de línies certificades amb la norma europea UNE-EN 13816?

a. 100% Garantia de Qualitat

b. 90 milions de viatgers viatgen en línies certificades

c. Es recorren 21,2 milions de quilòmetres a l'any

d. La qualitat del servici arriba a tots els barris de la ciutat

 

Què significa al client d'EMT València disposar d'un Servici d'autobusos certificat amb un 100% de Qualitat?

Que viatgen en autobusos:

 • 100% ecològics

 • Accessibles

 • Moderns

 • Nets

 • Segurs

 • Confortables

Que posseïxen una informació:

 • Personalitzada

 • En temps real

 • Pròxima

Que disfruta d'un servici:

 • Regular i puntual

 • Fiable

 • Còmode

 • Flexible