Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
free templates joomla

Presentació

sedecorreoviejo

L'EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS, és l'organisme gestor que explota la xàrcia d'autobusos públics urbans de la ciutat de València. Depenent de l'Ajuntament de València, l'empresa es regix per un Consell d'Administració, nomenat per la Junta General d'Accionistes, composta al seu torn per tots els regidors que representen a les distintes formacions polítiques que formen el Consistori Municipal.

Aconseguir les màximes cotes de qualitat en el servici, millorant la freqüència, la comoditat i la seguretat dels viatgers, aixi com la presentació d'un parc d'autobusos, que porten incorporats els últims avanços tecnològics, són els principals objectius que perseguix EMT, en el seu esforç continu per aconseguir un servici públic competitiu de cara a l'usuari i al públic en general.

DADES DE LA XÀRCIA

 Tipus de LíniaNº de línias 
REGULARS 44
NOCTURNES 13
PLATGES 2
DISCAPACITATS 1
Total LÍNIES URBANES 59 (+1 discapacitas)
LONGITUD LÍNIES (kms) 899.29

Dades evaluades a 01-01-2014


EXPLOTACIÓ

OfertaCantitat
KMS. RECORREGUTS 20.884.927
HORES COTXE 1.633.307
VELOCITAT COMERCIAL 12,78
CARRIL BUS 78,809
DemandaCantitat
VIATGERS 85.893.732
OCUPACIÓ (viajeros/km) 4,11

Dades evaluades a 01-01-2014


RECURSOS

Humans-PlantillaCantitat
Operacions 1.218
Técnica 190
Servicis Generals 54
Destinats Ajuntament 3
TOTAL 1.465
MaterialsCantitat
Autobusos 480

Dades evaluades a 01-01-2014