Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
free templates joomla

EMT Valencia

Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia

Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15

Pròrroga caducitat Bonobus Personalizat i compensació EMTJove

Actualitzacions i canvis per l'estat d'alarma per la COVID-19
periodico
Data d'inici: 09/04/2020

-Bonobús Personalizat: La Resolució de la Generalitat Valenciana (2020/2706), prorroga la vigència del títol bonobus personalitzat en les targetes actives caducades des de l'1 de juny 2019 fins al 14 de març 2021. No obstant això, totes les persones a les quals els caduque els carnets de família nombrosa i monoparentals, tenen l'obligació de sol·licitar la renovació dels mateixos una vegada finalitzat l'estat d'alarma per Covid-19.

 

+INFO (Decret estat alarma-prorroga gestió títols i carnets Generalitat Valenciana)

 

 

-EMTJove: Es compensarà amb una recàrrega gratuïta (30 dies des de l'activació) a totes les persones que hagen adquirit i activat la seua emtjove des de l'1 de març de 2020. La recàrrega s'activarà quan la persona valide amb la seua targeta habitual sense necessitat de tràmits presencials.
Recorda que durant el període actual, només es pot viatjar si és necessari.

 <<Tornar

CitaPreviaOAC small vlc

NOVAXARXA lateral

 

descargaapp_lateral_vlc